Gedragscode

Reanco heeft zich voor de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten geconformeerd aan de bedrijfscode van het SBIB. Het doel van de SBIB is het (stimuleren van het) opstellen, beheren en bewaken van zelfdisciplinaire regelingen met betrekking tot de integriteit van de bouwnijverheid ten aanzien van de opdrachtverkrijging en mededinging in Nederland.