Grondkeringen

Schanskorven kunnen uitstekend gebruikt worden als grondkering. De massa van de stenen draagt zorg voor het tegengewicht van de te keren grondmassa. Eventueel bij kritieke doorsneden kan gebruik gemaakt worden van een geogrid. Ook deze know-how hebben wij in huis.

Ettenleur (10)