Uitstroomvoorzieningen

Bij vernauwingen in sloten zoals duikerspassages en uitstroompunten van bergbezinkbassins komen wervelingen in het water voor. Hierdoor kan schade ontstaan in de taluds. Oplossing: Gebruik schanskorven om de taluds te beschermen.

Renkum (2)